ورود به سامانه
 
 
با توجه به اتمام مهلت ارسال طرح‌های جدید، از تاریخ 20/11/93 تا اطلاع ثانوی سامانه تجاری‌سازی غیرفعال می‌باشد.

فناوران محترم می‌توانند جهت ارائه طرح‌های خود از طریق پارک علم و فناوری مرکز استان محل سکونت یا مراکز رشد اقماری و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام نمایند.